Kinesitherapie

Een kinesitherapeut betekent letterlijk “een persoon die zich voor zijn beroep bezighoudt met het behandelen van lichamelijke klachten, vooral aan het steun- en bewegingsapparaat door beweging”. Het zal duidelijk zijn dat dit voor iedere patiënt anders is.

Daarom zal bij de eerste kennismaking de kinesitherapeut steeds met een anamnese en klinisch onderzoek beginnen. Aan de hand van zijn bevindingen en wat de arts vermeld heeft op het voorschrift, zal de kinesitherapeut dan de behandeling aanvatten. Er wordt zoveel mogelijk manueel gewerkt met massage, spierrekkingen en mobilisaties. Daarnaast heeft de kinesitherapeut ook meerdere specialisaties gevolgd, zoals manuele therapie, McKenzie therapie en myofasciale therapie. Na een aantal behandelingen, wanneer de pijn al afgenomen is, kan het zijn dat de nadruk meer en meer gelegd wordt op actieve oefentherapie. Hierbij gaat de kinesitherapeut de patiënt oefeningen aanleren om de beweeglijkheid, de kracht en de algemene conditie te optimaliseren.

Bij Praktizon kan u ook terecht voor respiratoire kinesitherapie en Manuele Lymfdrainage volgens Vodder.

Sinds 2019 zijn Praktizon en Aquamotion samen in zee gegaan om de patiënten nog beter te kunnen begeleiden. In Aquamotion kan u onder begeleiding van de therapeuten van Praktizon aquakine volgen.